Časté dotazy

Jaký pozemek potřebuji?

Z podstaty koncepce domu je vhodný pozemek s dostatečným prosluněním a větrnými podmínkami (vizte sluneční mapa, mapa větru). Výhodou určitě je, že na stavbu není potřeba pozemek zasíťovaný. Cenový rozdíl mezi zasíťovaným a nezasíťovaným pozemkem může činit i 75%! To rozšiřuje možnosti stavět i tam, kde výstavbu územní plán sice umožňuje, avšak připojení do rozvodných sítí je finančně vysoce náročné (například pro vzdálenost od přípojek, dostatek kapacity sítě apod). Svažitost terénu a podloží pak ovlivňuje cenu zemních prací pro stavbu a terénních úprav.

Co stavební povolení?

Energeticky soběstačný dům nepředstavuje v rámci stavebního řízení žádnou překážku, naopak z určitého úhlu pohledu řízení zjednodušuje (např. požadavky na el. přípojku).

Opravdu mohu soběstačný dům postavit svépomocí?

Ano, opravdu můžete. Nezáleží na tom, kdo dům staví, ale jaký dům a jak. O energie se postaráme ve spolupráci s vaší stavební firmou nebo s Vámi.

Jak dlouho trvá realizace?

Závisí na druhu a složitosti stavby. Instalace energetických systémů však nepředstavuje zásadní časovou zátěž, provádí se současně s výstavbou a práce si nepřekážejí.

Bude dům opravdu energeticky plně soběstačný a nevyžaduje tedy připojení na veřejnou rozvodnou síť?

Ano. Dům si je opravdu schopen vyrobit a uchovat dostatek energie k plnohodnotnému provozu. Mnoho rizik řeší rozdělení výroby potřebného energetického příkonu do různých nezávislých zdrojů v hybridním energetickém multisystému a jeho optimální dimenzování. Pro případy výjimečných situací je vybaven také záložním generátorem, který je schopen případný nedostatek energie kompenzovat. Pravděpodobnost, že se dům ocitne zcela bez energie je tak zanedbatelná.

Musím se nějak se spotřebou energie uskrovňovat a případně jak moc?

Život v energeticky soběstačném domě se do jisté míry liší od života v domě, připojeném k veřejným rozvodným sítím. Tento rozdíl lze připodobnit domu s bojlerem na ohřev vody oproti domu, připojenému na rozvody z teplárny – záleží na velikosti bojleru.
Hybridní energetický multisystém je také schopen vyrobit určité množství energie za časovou jednotku. Energeticky soběstačné domy jsou v základu dimenzovány tak, aby vyrobili alespoň takové množství energie, odpovídající běžné očekávatelné spotřebě. Výkyvy ve spotřebě i výrobě pak řeší kapacita akumulátorů, schopná pokrýt až 3 dny provozu domu. Je-li vaše spotřeba vyšší, je vhodné zvýšit výkon elektrárny i kapacitu akumulátorů. Výkon elektrárny lze samozřejmě dodatečně snadno navyšovat.

Jaká je životnost energetických systémů?

Základní životnost je až 30 let.

Životnost fotovoltaických panelů je 20 – 30 let dle typu a značky
Životnost baterií je až 60 let (platí pro LTO baterie)
Životnost elektroniky je 10 – 30 let dle typu a značky

Musím se o instalované energetické systémy nějak starat?

Ano, každý systém potřebuje svou údržbu. Údržba našich systémů však není nijak náročná. Stačí omývat fotovoltaické panely (cca jednou za šest měsíců), v zimě pak jejich očista od sněhu. Ostatní komponenty vyžadují pouze občasnou zběžnou vizuální kontrolu. Prostřednictvím systému vzdálené správy pak můžete celý systém snadno kontrolovat a ovládat přes internet odkudkoli. V případě potřeby je tu také naše technická podpora dostupná po telefonu. Operátor prostřednictvím dálkové správy může systém sám přenastavit, opravit nebo Vám s nastavením poradit.

Co když je dlouho špatné počasí a nesvítí slunce?

Energetický systém je konstruován a dimenzován s ohledem na podmínky, kdy je jeho výkon nejmenší, ale spotřeba naopak největší. To znamená na období měsíců prosinec a leden. Dům tak vyrobí dostatek energie i za situace 6 hodin denního světla při zatažené obloze. Situace, kdy nastanou zároveň opravdu špatné světelné i větrné podmínky po celý den, řeší dostatečná kapacita akumulátorů, v nejhorších případech pak záložní generátor. Jeho použití by však nikdy nemělo dojít více než celkem 3x v roce. Pokud je součástí domu i dobíjecí stanice a elektromobil, lze si od nich snadno chybějící energii půjčovat. Maximální kapacita akumulované elektřiny tak narůstá až na 9 dní provozu domu.

Jak je dům vytápěn?

Záleží na zvolené technologii. Asi nejzajímavější je vytápění a ohřev vody s využitím energetických přebytků z období klimaticky příznivějších podmínek. Každý systém však navrhujeme v souladu s přáními a požadavky klienta a lze tak vytápět i krbovými kamny.

Je elektromobil součástí každého nového domu?

Nikoli. Dobíjecí stanice a elektromobil je volitelnou záležitostí.

O jaký elektromobil jde?

Aby dům a elektromobil spolu mohli být v opravdové symbióze, je třeba, abychom do elektromobilu instalovali naše baterie a systémy, kompatibilní se systémy domu. To prozatím nelze u sériově vyráběných modelů provést bez ztráty záruky. Proto jsme ve spolupráci s firmou GreenAuto Industry vytvořili vlastní model CITY mini.

Už mám vlastní dům, jdou instalovat vaše energetické systémy i do něj?

Ano, projektujeme a instalujeme hybridní energetické multisystémy i pro váš dům, ať již pro částečnou nebo úplnou energetickou soběstačnost. Vždy však záleží na individuálních podmínkách, ve kterých se Váš dům nachází. Jsme schopní nabídnout kvalitní a funkční řešení např. i v památkově chráněných oblastech, kde by instalace běžných fotovoltaických panelů vůbec nepřicházela v úvahu.

A co když mám byt v paneláku, mohu také nějak využívat vaše energetické systémy?

I v panelovém domě je možné instalovat alespoň fotovoltaické panely k získání vlastní elektřiny. K tomuto účelu jsme vytvořili zvláštní produkt – balkonové elektrárny (více zde – www.balkonove-elektrarny.cz).