logo freevillage mini

freeVILLAGE

Představujeme Vám rodící se projekt celého energeticky soběstačného sídla, který má v praxi ukázat soudobé možnosti individuální energetické svobody nejen v technologické oblasti, ale také v rovině ekonomické a společenské. Nese pracovní název FreeVillage  – první energeticky svobodná ves, poháněná pouze energií slunce a větru.

Věříme, že je FreeVillage svým pojetím skutečně unikátní. Zatím, co podobné projekty či vize energeticky soběstačných sídel, realizovaných v zahraničí, tvoří ostrov nejen energetický, ale i společenský (částečně či zcela uzavřené komunity), FreeVillage se naopak snaží o co nejširší společenskou, sociální a ekonomickou provázanost s vnějším světem.

Jak tedy bude FreeVillage vypadat? Překvapivě by neměla stát někde samostatně, ale záměrem je plynule, avšak citlivě, navázat na zástavbu již stojící obce. Cílem je vhodně doplnit a rozšířit její stávající infrastrukturu včetně občanské vybavenosti a nevytvářet tak společenskou nebo kulturní bariéru mezi starým a novým.

Tvořit jí má celkem 20 až 25 budov, z nichž jedna připadá na vzdělávací centrum spolu s centrem městských obslužných systémů, ostatní budovy pak budou sloužit k bydlení a jako komerční prostory. Celkem by tak ve FreeVillage mohlo nalézt bydlení na osmdesát obyvatel.

freevill urbn min a orthofoto

Pro projekt již máme připraveno 17 tisíc m2 pozemků ve Středočeském kraji.

Celé sídlo je navrženo jako energetické souostroví. Každá budova bude mít svůj ostrovní energetický systém, avšak vzájemně kompatibilní. Centrální ostrovní energetický systém je také kompatibilní s energetickými systémy jednotlivých budov. Tato vzájemná kompatibilita umožňuje řízené sdílení, tedy přelévání energie v systému a jeho soustavné vyvažování i zálohování v případě mimořádných situací. V tomto je zajímavě řešený například i systém hospodaření s teplem.

Teplo a ohřev vody společně tvoří dvě třetiny energetických nákladů. A handicapem pro fotovoltaiku je, že zrovna, když potřebujete teplo nejvíce, produkuje nejméně nebo naopak, v létě pomalu nevíte, co s energií.

Východiskem je zvládnout technologie, jež vám umožní skladovat tepelnou energii co nejdéle v časové ose. Tyto technologie jsme vytvořili pro poslední generaci soběstačných domů. Bohužel nikdy nebyly použity jako sdílená technologie a tak bychom byli odkázáni pouze na výpočty a testy. To je u tak velkého projektu značně riskantní.

Řešením se stala fragmentace. Netvořit jednu velkou, centrální, záložní zásobárnu, ale zvětšit odpovídajícím způsobem stávající zásobárny jednotlivých budov a sdílet pouze centrální zdroj jako posilu jednotlivých ostrovních systémů. Tak není sdíleno samotné skladovací medium, ale jemu určené energetické zdroje. Jednosměrnost takového modelu sdílení zde není na překážku, postačuje nenáročné zpětnovazební řízení.

Velkou výhodou je pak ekonomická stránka. Zvolené řešení nevyžaduje prakticky žádnou infrastrukturu navíc a tak jsme snížili o 16% celkové náklady na investice do tepelných systémů v rámci celého projektu.

Elektromobilita je také velkou součástí projektu FreeVillage Například se předpokládá se vznik půjčovny elektrovozítek pro návštěvníky nejen FreeVillage, ale i okolní turisticky atraktivní lokality. Tomu jsou samozřejmě přizpůsobeny sídelní energetické systémy i infrastruktura. V období mimo sezónu pak takto nevyužitá energie slouží obyvatelům jako záloha nejen pro dům, ale i jejich vlastní mobilitu.

Nutno také podotknout, že se nepředpokládá, že by se obyvatelé přepravovali výhradně elektromobilem. Taková doba je stále ještě chvíli před námi, alespoň do doby vzniku patřičné infrastruktury.

Energetický život ve FreeVillage bude tedy společensky a ekonomicky provázán s vnějším světem. Chceme, aby byl projekt nejen trvale udržitelný, ale aby byl schopen dalšího vlastního rozvoje. Jinak by prakticky neměl smysl. Tvoříme tedy pro FreeVillage současně ekonomický model, který by měl vést i k její ekonomické soběstačnosti. Základní myšlenkou je, že ekonomický výkon sídla by měl být dostatečný nejen na pokrytí údržby a oprav technologií popřípadě infrastruktury, ale také na budoucí inovace.

Brzy Vám přineseme další podrobnosti.